Projektinformation

Projekttitel:
Vilka bär ansvaret? Analys av rättvisa i klimatpolitiken
Projekttitel (eng):
Who is responsible? Analysis of fairness in climate policy
Project manager:
Fredrik Hedenus
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
48511-1
Projektstart:
2021-08-24
Projektslut:
2023-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
2019352 000 kr
20201 254 000 kr
2021235 422 kr
20221 336 673 kr
2023682 905 kr
Total:3 861 000 kr
Programområde:
Energisystem och energi allmänt
Program:
”Människa, Energisystem och SAMhälle (MESAM)”
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Josefin Thoresson
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att öka kunskapen om hur fokus på rättvisa kan leda till annorlunda energi- och klimatpolitik. Två politikområden studeras: biltransporter samt användning av el, och hur ett ökat fokus på rättvisa kan leda till annorlunda klimatpolitik. Energimyndigheten bedömer att projektet adresserar energi- och samhällsrelevanta frågeställningar genom att studera acceptansfrågor i relation till hur en rättvis ansvarsfördelning kan se ut i energi- och klimatutmaningen. Projektet ska ta fram ett moralfilosofiskt ramverk och genom att det tillämpas på konkreta empiriska områden bedömer Energimyndigheten att projektet kan ta fram ny kunskap till området.
Ärendesammanfattning (eng):
Changing our production and consumption patterns to combat climate change is important but costly. Distributing responsibility for lowering greenhouse gas emissions between different actors is therefore important. Until now focus has been on how to achieve an efficient reduction in emissions. This is an important aspect, but we also need to consider which actors are morally responsible for emissions and to what extent, i.e. whether a given distribution of costs is just. The aim of the project is to address this question, taking philosophical theories of responsibility as the point of departure.