Projektinformation

Projekttitel:
Lagring, överföring och förnybara interaktioner i det nordiska nätet
Projekttitel (eng):
Storage, Transmission, and Renewable Interactions in the Nordic Grid (STRING)
Project manager:
Afzal Saeed Siddiqui
Organisation:
Stockholms universitet
Projektnummer:
49259-1
Projektstart:
2020-04-01
Projektslut:
2023-09-30
Budget:
ÅrBeviljat
20201 361 036 kr
20211 899 059 kr
20221 967 582 kr
20231 525 279 kr
Total:6 752 956 kr
Programområde:
Elkraft forskningsprogram/centra
Program:
SamspEL
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Fredrik Brändström
Ärendesammanfattning:
Projektet utvecklar spelteoretiska modeller som (i) återspeglar aktörens beteende på en marknad med hög förnybar elproduktion och (ii) avslöjar regleringsmekanismer för att lösa motstridiga mål hos producenterna och samhället. Det tvärvetenskapliga angreppsättet stödjer beslutsfattare att främja en omställning till ett flexibelt och robust hållbart elsystem.
Ärendesammanfattning (eng):
Decarbonising the power sector by 2040 requires substantial investment in variable renewable energy sources (VRES). Since VRES output is intermittent and location specific, it necessitates flexible production, e.g., hydro storage, and transmission-network expansion. Yet, in a deregulated electricity industry, flexible producers’ objectives are not necessarily aligned with society’s, which means that policymakers must proactively devise market-based mechanisms to mitigate undesirable economic or environmental outcomes. Likewise, transmission planning, although regulated, will need to adapt to the altered landscape in order to ensure a competitive power system. We will develop game-theoretic models that (i) reflect agent behaviour in a market with high VRES penetration and (ii) distil regulatory mechanisms to resolve conflicting objectives. Our methodological innovation will support policymakers in crafting a welfare-enhancing transition to a flexible and robust renewable power system.