Projektinformation

Projekttitel:
Återvinning av nödvändig metall från avfallssolceller för återanvändning i hållbar solenergiindustri
Projekttitel (eng):
Crucial metal recycling from waste solar cells and reuse in manufacturing for the sustainable solar energy industry
Project manager:
Burçak Ebin
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
49349-1
Projektstart:
2020-04-01
Projektslut:
2023-08-31
Budget:
ÅrBeviljat
20201 214 000 kr
20212 439 000 kr
20221 998 000 kr
2023949 000 kr
Total:6 600 000 kr
Programområde:
Sol/Vind/Vatten forskningsprogram
Program:
El från solen
Energimyndighetens andel:
88 %
Energimyndighetens handläggare:
Christopher Frisk
Ärendesammanfattning:
Solceller hanteras i enlighet med EU WEEE direktiv 2012/19/EU. För närvarande finns det emellertid ingen industriellt genomförbar process för att återvinna silverlinjer och halvledardelar från förbrukade solceller. Den nuvarande tillämpningen är inriktad på återvinning av aluminiumramen och elektronisk övergångsställning som återvinns som elektroniskt avfall. Resten av avfallet går till deponi. Projektet syftar till att övervinna dessa hinder genom att utveckla en ny teknik och skapa nya kunskaper inom återvinning av silver och indium från solceller. Solceller som kommer studeras är kisel, organiska och CIGS-solceller. Dessutom kommer de återvunna produkterna att återanvändas för att producera silverpasta och indium-tennoxid sputtering targets som används i solcellsindustrin. Projektet ämnar sträva efter att få återvinningsprocessen tillämpad av återvinningsföretagen genom att hyra återvinningsprocessen till de elektroniska avfallsföretagen i EU. Detta för att undvika de höga logistiska kostnaderna för återvinning av elektroniskt avfall. Den halvfärdiga produkten transporteras sedan till Mat4Green Tech och bearbetas till ett pulver; därifrån kommer den att levereras till solcellstillverkarna.
Ärendesammanfattning (eng):
Solar energy is accepted as the key to a clean energy future and to limit the effects of climate change. The energy transformation from fossil fuels to renewable sources has significant challenges due to raw material shortage. International Energy Agency has an ambitious target to reach solar cell capacity that covers more than 20% of the global energy demand. However, we have to use half of the estimated silver reserve in the earth's crust to achieve the goal considering no other applications of silver and no recycling. Indium supply is another critical factor for the solar cell industry not only due to resource scarcity but also to the negligible recycling of end-of-life products. The work suggested in this proposal aims to overcome this obstacle by developing technology and know-how on the recycling of silver and indium from waste solar cells. Then the recovered products will be reused to produce a silver paste and indium-tin-oxide target a raw material for the solar cell industry.