Projektinformation

Projekttitel:
Kalium och natrium i bio-CLC
Projekttitel (eng):
Potassium and Sodium in Bio-CLC
Project manager:
Henrik Leion
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
49838-1
Projektstart:
2019-12-01
Projektslut:
2020-06-30
Budget:
ÅrBeviljat
2019755 000 kr
Total:755 000 kr
Programområde:
Industri, forskningsprogram/institut
Program:
Industriklivet
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Isabella Gustafsson
Ärendesammanfattning:
Med kemcyklinsk förbränning (Chemical-Looping Combustion, CLC) kan biogen koldioxid från förbränning fångas in med lägre energiförluster än andra konventionella metoder. Syftet med projektet är att få kunskap om hur CLC kan användas i anläggningar som förbränner biomassa. Energimyndigheten bedömer därför att bidraget från projektet är viktigt för att i framtiden få effektiva infångningsysten för biogen koldioxid som bidrar till negativa utsläpp och som därmed kan bidra till att uppfylla Sveriges klimatmål.
Ärendesammanfattning (eng):
Chemical-Looping Combustion (CLC) allows for biogenic carbon-capture with a lower energy penalty compared to conventional methods. The purpose of the project is to gain knowledge about how CLC can be used in plants that burn biomass. The Swedish Energy Agency therefore considers that the contribution from the project is important in order to obtain efficient capture systems for biogenic carbon dioxide in the future and thus contributing to negative emissions and meeting Sweden's climate goals.