Projektinformation

Projekttitel:
Rollen av BioCCS för negativa koldioxidutsläpp i Uppsala kommun
Projekttitel (eng):
The role of BioCCS in achieving negative carbon dioxide in Uppsala
Project manager:
Nader Padban
Organisation:
Vattenfall AB
Projektnummer:
49869-1
Projektstart:
2019-11-11
Projektslut:
2020-06-30
Budget:
ÅrBeviljat
20191 050 500 kr
Total:1 050 500 kr
Programområde:
Industri, forskningsprogram/institut
Program:
Industriklivet
Energimyndighetens andel:
63 %
Energimyndighetens handläggare:
Isabella Gustafsson Ismodes
Ärendesammanfattning:
Projektet ska redovisa en genomförbarhetsstudie för att minska koldioxidutsläpp genom bio-ccs och hur det kan inkluderas i Uppsala kommuns långsiktiga planering tillsammans med näringslivet. Inriktningen är på värme- och elproduktions-relaterad biogen koldioxid i Uppsala. Energimyndigheten bedömer att projektet bidrar med kunskap kring kostnaderna och de praktiska möjligheterna för avskiljning, transport och lagring av biogen koldioxid från Vattenfalls kraft-/värmeproduktionsanläggning i Uppsala.
Ärendesammanfattning (eng):
The project will present a feasibility study to reduce carbon emissions through bio-ccs and how it can be included in Uppsala municipality's long-term planning together with the business community. The focus is on heat and electricity production related biogenic carbon dioxide in Uppsala. The Swedish Energy Agency considers that the project contributes with knowledge regarding the costs and the practical possibilities for the separation, transport and storage of biogenic carbon dioxide from Vattenfall's power / heat production plant in Uppsala.