Projektinformation

Projekttitel:
Genomförbarhetsstudie för Bio-CCS inom Stora Enso svenska sulfatfabriker
Projekttitel (eng):
BECCS Study in Stora Enso Swedish Kraft-Pulp Mills
Project manager:
Anders Nordenö
Organisation:
Stora Enso AB
Projektnummer:
49897-1
Projektstart:
2019-11-01
Projektslut:
2020-05-31
Budget:
ÅrBeviljat
2019900 000 kr
Total:900 000 kr
Programområde:
Industri, forskningsprogram/institut
Program:
Industriklivet
Energimyndighetens andel:
50 %
Energimyndighetens handläggare:
Isabella Gustafsson Ismodes
Ärendesammanfattning:
Projektets syfte är att ge stöd för att utröna om det är möjligt att installera en fullskalig bio-CCS anläggning inom den svenska delen av Stora Ensos sulfatbutiker. Projektet har potential att på sikt bidra till negativa utsläpp från Stora Ensos utsläppskällor av biogen koldioxid.
Ärendesammanfattning (eng):
The aim of the project is to study the possibility of implementation of CCS from biological sources within the Swedish part of Stora Enso's Kraft Pulp Mills. The project has a great potential to contribute to negative emissions from Stora Enso's sources of biogenic carbon dioxide.
Dokument: