Projektinformation

Projekttitel:
Innovationskluster för livscykelperspektivet 2020-2024
Projekttitel (eng):
Innovation cluster for the life cycle perspective 2020-2024
Project manager:
Sara Palander
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
51146-1
Projektstart:
2020-06-01
Projektslut:
2024-05-31
Budget:
ÅrBeviljat
20201 600 000 kr
20211 940 000 kr
20222 020 000 kr
20232 070 000 kr
2024650 000 kr
Total:8 280 000 kr
Programområde:
Program:
Energimyndighetens andel:
45 %
Energimyndighetens handläggare:
Jenny Köhler
Ärendesammanfattning:
Innovationsklustret syftar till att sprida livscykelperspektivet till fler organisationer, samt bidra till ny kunskap i samverkan mellan industri, SMF, akademi, myndigheter och övriga delar av samhället. Energimyndigheten bedömer att en ökad tillämpning av livscykelperspektivet kan bidra till ökad resurseffektivitet i samhället och en hållbar energiomställning.
Ärendesammanfattning (eng):
The Innovation Cluster aims to spread the life cycle perspective to more organizations, as well as contribute to new knowledge in collaboration between industry, SMEs, academia, authorities and other parts of society. The Swedish Energy Agency believes that increased application of the life-cycle perspective can contribute to increased resource efficiency in society and a sustainable energy conversion.