Projektinformation

Projekttitel:
INTERACT - Analys av utläggningsmönster för vågenergiomvandlare med hänsyn till interaktionseffekter i LCOE- och utmattningsanalyser
Projekttitel (eng):
INTERACT - Analysis of array systems of wave energy converters with regard to interaction effects in the LCOE and fatigue analyses
Project manager:
Jonas Ringsberg
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
50148-1
Projektstart:
2020-09-01
Projektslut:
2024-03-31
Budget:
ÅrBeviljat
2020269 400 kr
2021235 600 kr
2022851 000 kr
2023767 000 kr
2024370 000 kr
Total:2 493 000 kr
Programområde:
Sol/Vind/Vatten forskningsprogram
Program:
Marin energiomvandling
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Tobias Walla
Ärendesammanfattning:
Projektet utvecklar nya designmetoder och simuleringsmodeller som kan användas för att designa vågparker med hänsyn till interaktionseffekter för optimal systemprestanda. Det uppnås genom systemteknik, riskanalyser, och fullt kopplade hydrodynamiska-strukturanalyser. LCoE-beräkningar visar hur LCoE påverkas av WEC-interaktionseffekter i vågparker, inklusive förankringars och kablars strukturintegritet. Fallstudier med olika WEC-tekniker, installationsområden, utläggningsmönster och storlek simuleras, analyseras och optimeras.
Ärendesammanfattning (eng):
A few full-scale single-unit wave energy converter (WEC) prototypes have been deployed in the ocean. Further commercialisation requires installation of many WECs in array systems. The upscaling to array systems is a challenge due to interaction effects between WECs and their subcomponents. New design and assessment methods are needed which together with advanced simulation models can be used to design array farms accounting for interaction effects for optimum system performance e.g. power, fatigue life, LCoE. The project contributes to the development of such design methods and models. It is achieved by systems engineering, risk analyses and fully coupled hydrodynamic and structure response simulations. LCoE calculations are used to show how the LCoE is affected by WEC interaction effects in wave farms including the structural integrity of moorings and cables. Several show cases of different WEC technologies, sites of operation and array systems are simulated, analysed and optimised.