Projektinformation

Projekttitel:
Effektivast användning av biomassa - till biobränsle eller elektrobränsle
Projekttitel (eng):
Most efficient use if biomass - for biofuels or electro fuels
Project manager:
Fredrik Hedenus
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
50460-1
Projektstart:
2020-07-01
Projektslut:
2021-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
2020358 000 kr
2021684 000 kr
Total:1 042 000 kr
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Program:
Förnybara drivmedel och system, 2018-2021
Energimyndighetens andel:
46 %
Energimyndighetens handläggare:
Mats Larsson
Ärendesammanfattning:
Efterfrågan på biobaserad balanskraft förväntas när elsystemets grad av förnybarhet ökar vilket påverkar konkurrensen av biomassa mellan el- och transportsektorn. Projektet frågar sig i vilket system biomassa som begränsad resurs gör störst nytta. Efter en aktuell analys av tillgång på och kostnad för biomassa ska olika användningar av biomassa simuleras.
Ärendesammanfattning (eng):
Biomass in the transport- and power sectors is currently predominantly used to produce transport fuel. With the prospect of a renewable power system, the demand for balancing power from biomass is expected to grow, thus increasing competition for biomass between the power- and transport sectors. Furthermore, the development with more electric vehicles, as well as the possibility to produce electro-fuels, creates additional links between the sectors. This project investigates how bio energy for CO2 neutral electricity and transport is used most cost-effectively, under the assumption that biomass is a limited resource. We combine a state-of-the-art, sector-integrated energy system model with a transport module in order to support policy development, as well as robust long-term investments in the power- and transport sectors. The project includes dissemination of knowledge in Sweden through a reference group with politicians and industry representatives, and internationally through IEA Bi