Projektinformation

Projekttitel:
Utveckling av intelligenta styrsystem för växthusbelysning med hög andel lokal förnybar energi
Projekttitel (eng):
Development of intelligent control systems for greenhouse lighting system with a high proportion of local renewable energy
Project manager:
Jorge Solis Alfaro
Organisation:
Karlstads universitet
Projektnummer:
50809-1
Projektstart:
2020-06-22
Projektslut:
2024-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
2020462 676 kr
2021816 879 kr
2022767 204 kr
2023768 363 kr
2024700 364 kr
Total:3 515 486 kr
Programområde:
Bebyggelse
Program:
Energieffektivisering inom belysningsområdet EELYS
Energimyndighetens andel:
91 %
Energimyndighetens handläggare:
Jörgen Sjödin
Ärendesammanfattning:
Projektet kommer att utveckla ett intelligent styrsystem för att optimera driften för belysningsanläggningar i växthus. Ett intelligent belysningssystem för växthus kommer att integreras och adaptiva styralgoritmer kommer att designas och testas för energieffektivisering av belysning.
Ärendesammanfattning (eng):
The project will develop an intelligent control system to optimize the operation of greenhouse lighting systems with a high proportion of local renewable energy by means of adaptive control strategies, Artificial Intelligence (AI) algorithms and optimization of integrated control in green house lighting systems. An intelligent lighting system for a greenhouse will be integrated and adaptive control algorithms based on biological inspired approaches will be designed and tested for energy efficiency of the lighting. Through this, lighting will be optimized, energy minimized and the greenhouse will be adapted to handle a larger amount of local renewable energy production.