Här hittar du information om hur Energimyndigheten arbetar med stöd till forskning, innovation, affärsutveckling och kommersialisering.

Energimyndigheten arbetar med hela bredden av verktyg inom innovationssystemet. Avsikten är att bidra till att nya lösningar ska komma ut på marknaden snabbt.

Framgångsrika innovationer är så gott som alltid resultatet av samarbete mellan olika aktörer. Innovationsprocessen är dock inte en enkel kedja som börjar med grundforskning och slutar med kommersialisering. I stället är den snarare ett komplext samspel mellan samhällets, näringslivets och konsumenternas behov och ett antal olika processer för idégenerering och teknik-, produktions- och marknadsutveckling.

Energimyndigheten arbetar från flera håll i detta samspel. Vi stöttar framtagande av nya tekniska och andra slags lösningar på relevanta områden. Samtidigt ger vi stöd till pilot- och demonstrationsanläggningar, affärsutveckling, riskavlyft för vidareutveckling och produktion samt stöd för att öka efterfrågan på marknaden för de bästa lösningarna.