Anvisningarna är ett stöd till dig som söker ekonomiskt bidrag för forskning, utveckling och innovation, demonstration samt informationsinsatser och teknikupphandling hos Energimyndigheten.

I anvisningarna beskrivs vi de delar som är viktiga vår bedömning av ansökan. För steg för steg-anvisningar för hur du skickar in ansökan, se manualen för E-kanalen.

För forskningsprogram finns anvisningar som är specifika för varje utlysning i form av utlysningstexter. Här hittar du våra utlysningar.

Energimyndigheten har även jämställdhetsmål för verksamheten för forskning och innovation som omfattar alla utlysningar och är bra att känna till.

Här kan du kan ladda ner Anvisningar till ansökan i pdf-format.