För att skriva en ansökan använder du dig av Energimyndighetens E-kanalen.

  • Du ska skriva på svenska eller engelska. Din text ska vara skriven så att den som inte är insatt i ämnet kan förstå vad projektet handlar om. En engelsk text ska kompletteras med en svensk sammanfattning.
  • Samtliga obligatoriska fält ska fyllas i E-kanalen.
  • Du får endast hänvisa till en bilaga efter att du lagt in en sammanfattande beskrivning.

Observera att du kan behöva lämna in specifika bilagor med din ansökan när du söker medel inom en utlysning. Se vad det står i den utlysning du söker medel inom för mer information.

Du har möjlighet att lämna in flera bilagor om du tycker att det är lämpligt. Det kan till exempel vara en beskrivning av din verksamhet/forskargrupp, befintliga avtal mellan medverkande i projektet etc. Bakgrundsmaterial (exempelvis webbplatser) kan du med fördel hänvisa och länka till i slutet av din ansökan.

Skicka in din ansökan

Du ska lämna in din ansökan elektroniskt via Energimyndighetens E-kanalen. I undantagsfall kan du skicka in din ansökan med post i form av en pappersblankett.