Ansökningar till utlysning

Projekt inom utlysningar bedöms utifrån framtagna bedömningskriterier för respektive utlysning. Vid ansökan till en specifik utlysning ska du motivera projektet med utgångspunkt just den utlysningens kriterier.

Enskilda projekt

Har du sökt som ett enskilt projekt, det vill säga skickat in en ansökan som inte tillhör en specifik och annonserad utlysning, kommer vi bedöma projektet så här:

  • Omställningspotential för energisystemen
  • Vetenskaplig excellens och/eller innovationshöjd
  • Nyttiggörande och spridning
  • Portföljrelevans (projektet i relation till Energimyndighetens målsättningar inklusive mål för jämställdhet, strategi och prioriteringar för det aktuella området)
  • Genomförbarhet