I ditt projektbeslut står det vad du ska redovisa och när du ska göra det.

Redovisa i Mina sidor

Du redovisar ditt projekt i Mina sidor om du har ansökt i Mina sidor eller fått ditt projekt flyttat till Mina sidor. Du får ett mejl från oss när ditt projekt har flyttats till Mina sidor.

Skärmbilder redovisningsformulär Mina sidor

Blanketter för projektredovisning

Mall slutrapport (825 KB)

RE:Source

Rapportera Rapportera inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source

Viable Cities

Rapportera inom Viable Cities

Redovisa i E-kanalen

Du redovisar ditt projekt i E-kanalen om du har ansökt i E-kanalen och ditt projekt ännu inte är flyttat till Mina sidor.

Rapportera kommunal energi-och klimatrådgivning

Om du har fått stöd för kommunal energi- och klimatrådgivning ska du använda följande blanketter:

Ekonomisk redovisning EKR 2021

Lägesrapport EKR 2021

Design för energieffektiv vardag

Rapportera inom forskningsprogrammet Design för energieffektiv vardag

E2B2

Rapportera inom forskningsprogrammet E2B2

Lokal och regional kapacitetsutveckling

Rapportera inom programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling

Blanketter för projektrapportering

Ekonomisk redovisning ER-mall (827 KB)

Ekonomisk slutredovisning ESR-mall (831 KB)

Mall slutrapport (ej planeringsbidrag) (825 KB)

Mall administrativ bilaga till slutrapport (823 KB)

Mall lägesrapport (116 KB)

Rekvisition - redovisning projekt (149 KB)

Rekvisition för lån (45 KB)

Ekonomisk slutredovisning planeringsbidrag (831 KB)

Mall slutrapport - kommersialisering