Lansera i Tyskland

Energimyndigheten och Tysk-Svenska Handelskammaren driver sedan 2014 programmet Swedish-German Cleantech Platform (SGCP) för att introducera svenska företag med innovativa energilösningar till den tyska marknaden.

Målet med programmet är att stötta innovativa små och medelstora svenska företag med energilösningar för att ta sig in på den tyska marknaden. Programmet har ett starkt fokus på det individuella stödet, samtidigt eftersträvas det gemensamt lärande mellan de deltagande företagen.

Stöd och coachning

Under ett år erbjuds de deltagande företagen praktiskt starthjälp för att lära känna den tyska marknaden. SGCP börjar med ett gemensamt uppstartsmöte med praktisk information om den tyska marknaden och nyckelfaktorer kring hur man bäst lyckas ta sig in på den.

Alla företag får individuell coachning för att vässa sin kompetens. Under kontinuerliga arbetsmöten har deltagarna möjlighet att få hjälp med marknadsanalyser, matchmaking med potentiella affärspartner samt interkulturella tips.

Gemensamma aktiviteter

Det genomförs två gemensamma resor till Tyskland som kan omvandlas till digitalt format.

Resorna inkluderar aktiviteter för hela gruppen avseende institutionella kontakter och främjande organisationer, acceleratorer och kluster, större bolag, energikonsulter, finansieringsmöjligheter samt individuella affärspartnerförmedlingar.

Deltagarna träffar tyska företag från relevanta branscher till exempel energi-, fordons- och industriföretag. Geografisk fokus ligger på utvalda delstaterna Bayern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg och Sachsen då de ligger i framkant avseende gröna lösningar och har gott investeringsklimat gentemot gröna innovationer.

Kopplat till SGCP erbjuds företagen möjlighet att delta i ett mässarrangemang per år. Deltagandet är kostnadsfritt. Boende och resa står deltagarna för.

Krav för att delta i programmet

Huvudkriterierna för att vara med i programmet är bland annat:

  • att företaget är redo för export och produkten eller tjänsten är prövad
  • att företaget har kunder i Sverige och är redo att kunna möta efterfrågan på marknaden
  • att företaget känner sin ställning på hemmamarknaden och sin lösnings Unique selling proposition/point (USP)
  • att företaget klassas som små eller medelstort företag.

Nya företag blir antagna till programmet en gång per år. Utlysning annonseras på Energimyndighetens och Tysk-Svenska Handelskammarens webbsidor samt via programmets kanaler.

Tyskland – Sveriges viktigaste handelspartner

Tyskland är Europas största marknad och Sveriges viktigaste handelspartner. Inom området energi finns det, med tanke på den tyska energipolitikens omställning Energiewende, en fortsatt stor potential för ett utökat samarbete mellan länderna. Fokus inom Energiewende ligger på energieffektivisering, men även på systemintegration av förnybar energi. Samtidigt blir värme och transport fokusområden vid sidan om el.

Utbyte med svenska innovativa företag är mycket välkommen inom dessa områden eftersom svenska företag anses ha en mycket modern energiprofil.