Vi erbjuder innovationsbolag utbildning för att stötta bolagen i processen att få ut sina innovationer snabbare på marknaden. Genom samarbete med ett antal expertorganisationer inom utbildningsområdet affärsutveckling och kommersialisering erbjuder vi följande utbildningar.

Immateriella rättigheter

Energimyndigheten kan nu erbjuda innovationsbolag utbildning om immateriella tillgångar och immaterialrätt, då rätt hanterade resulterar de i en  snabbare marknadsintroduktion. Utbildningen sker i två steg och genomförs i samarbete med Patent- och Registreringsverket (PRV).

Här finns det möjlighet att öka din kunskap och förståelse för vad en immaterialrättsstrategi är och varför den är viktig. Utbildningen syftar även till ökad kunskap om hur ditt bolag kan gå tillväga för att förbereda innovationer för internationalisering.

Utbildningen består av två steg:

Steg 1 – Utbildning om immateriella tillgångar

Energimyndigheten arrangerar en utbildning i form av ett webbinarium under en dag där PRV berättar om vikten av att hantera sina immateriella tillgångar och hur man kan använda den verktygslåda av immaterialrätter som finns tillgänglig. Se programmet nedan för mer detaljer.

Steg 2 – Situationsbaserad coaching

Varje företag får ett coaching tillfälle via ett digitalt möte på två timmar med en konsult från AWA Strategy som är expert på strategier för immateriella tillgångar och en representant från PRV. Under mötet kommer vi att djupdyka i de områden som är av särskild relevans för företagets affärsstrategiska beslut kring sina immateriella tillgångar. Målet är att rusta företaget med kunskap och insikter. Företaget själv får föra anteckningar i mötet, ingen rapport kommer att lämnas.

Företagen får i förväg ett antal frågor skickade till sig. Detta för att förstå vad coaching tillfället kommer att handla om och för att förbereda sig. Om företaget vill får de skicka in svaren på frågorna men det är inte nödvändigt (beakta dock att detta i så fall blir en offentlig handling).

Utifrån det som diskuteras på mötet kan företaget får en ytterligare fördjupning på maximalt fyra timmar inom något av ämnena patent, varumärke med experter från PRV. Om detta blir aktuellt kontaktar PRV företaget inom kort för att boka in ett möte, PRV levererar efter uppdraget en kort rapport.

Praktiskt om utbildningen

Datum och tid: 2020-11-03, kl. 10.30-14.45
Webbinar via; Teams (inbjudan skickas ut efter anmälan)
Föreläsare: Charlott Galant, PRV samt Henrik Olsson, AWA Strategy
Målgrupp: Beslutsfattare, marknads- och sälj, produktutvecklare, grundare, ägare

Erbjudandet inkl individuell rådgivning är kostnadsfritt och riktar sig till samtliga företag i Sverige med energiinnovationer. Antalet företag som kan delta i steg 2 och få rådgivning har vissa begränsningar så vi riktar oss i första hand till företag som uppfyller nedanstående krav men i mån om plats kan även andra företag få delta, vi uppmanar därför alla intresserade att skicka in en intresseanmälan.

Anmäl ditt intresse senast den 2020-11-02

Deltagare: Öppet för svenska aktiebolag med verksamhet i Sverige.

Energirelevans
Företagets erbjudande ska bidra till minskad klimatpåverkan, energieffektivisering eller ökad användning av förnybar energi.

Innovation
Företagets lösning ska vara unik samt möta marknadens behov.


Skalbarhet
Företagets erbjudande ska ha internationell potential, vara skalbart samt bidra till svensk tillväxt.

 

Innehåll steg 1 2020-11-03

10.30 – 10.50
Immateriell tillgångar

Vad är det? Hur ser de ut när man arbetar med tjänsteinnovationer eller digitala innovationer? Hur vet man att de är skyddsvärda?

10.50 – 12.00
Verktygslådan med immaterialrätt och andra angränsade skyddsområden.
Hur kan vi bygga värden med våra tillgångar? När kan och ska vi hindra andra? Hur hanterar vi tillgångar som inte går att patentera?

Design – ett verktyg när utseendet spelar en roll

Varumärke – när du vill bygga värden i dina produkter och tjänster

Upphovsrätt – här ryms utseende, uttryck, text, information, bilder, programkod

Patent
– kan man använda ett patent till mer än skydd?

12.00 – 12.30
Lunch

12.30 – 12.50     
Internationell utblick
Hur funkar det i andra länder?

12.50 – 13.20     
Affärsstrategisk strategi för dina immateriella tillgångar

Varför är det viktigt och hur kan en sådan se ut?

13.20 – 14.20       
Pitchparad
med IP-strateg              
Här har du som företag möjlighet att pitcha din affärsidé på två minuter och direkt få tips och tankar från en IP-strateg. Pitchen görs muntlig och du anmäler intresse vid anmälan till seminariet. De sex första företagen som anmäler får möjlighet.  

14.20 – 14.30   
Information om Steg 2


14.30-14.45     
Avslutning