Vad är en energikartläggning?

För att kunna arbeta systematiskt med energifrågorna är det viktigt att få koll på företagets nuläge och förutsättningar. Energikartläggningen är ett första steg i att komma igång. Den visar på energianvändningen och identifierar åtgärdsförslag som kan hjälpa dig att använda energi mer effektivt i ditt företag.

En energikartläggning är grunden i företagets systematiska energiarbete och rapporten som energikartläggningen resulterar i är ett bra beslutsunderlag för hur ditt företag sen ska gå vidare med att genomföra åtgärder. I rapporten kan du till exempel se hur mycket energi ditt företag och dess olika delar använder, vilken del av företagets verksamhet som har störst påverkan på energikostnaderna och få förslag på hur energianvändning och energikostnader kan minskas.

Det finns många möjliga åtgärder för att effektivisera energianvändningen, några är:

  • investering i energieffektiv teknik
  • driftsförändringar inklusive ändrade beteenden
  • last- och effektstyrningkonvertering från ett energislag till ett annat.

I en energikartläggning bör det finnas lönsamhetskalkyler för varje åtgärdsförslag. På så sätt får du lättare att prioritera vilka åtgärder som du vill och kan genomföra på ditt företag. Du bestämmer själv vad som är en kostnadseffektiv åtgärd eller inte, och hur prioriteringen av åtgärder ska göras. Utifrån energikartläggningen är det sedan dags att göra en handlingsplan.

Läs mer i avsnittet om prioritering av åtgärder och handlingsplan

En energikartläggning ger dig kunskap om:

  • Hur mycket energi som används i ditt företag och vad det kostar.
  • Hur energianvändningen är fördelad mellan olika delar av verksamheten.
  • Inom vilka områden det finns möjlighet till energieffektivisering, och vilka åtgärder som bedöms vara mest lönsamma för just ditt företag.


Tips! Peter från ICA Maxi berättar om företagets lärdomar efter att de gjort en energikartläggning.

 

Tranemo Prefab AB tillverkar och säljer prefabricerade betongelement till industri, bostäder och lantbruk. Christian Dower, produktion och kvalitet, berättar om energikartläggningens positiva effekter.

– Energikartläggningen genererade ett antal tydliga förslag på åtgärder som vi kunde genomföra. Några visste vi om, andra var sådant som vi inte hade tänkt på.
Vi har ingen som specifikt arbetar med energifrågorna. Därför är det lätt hänt att det finns saker vi inte tänker på om inte någon sätter fokus på det. Vi satte igång med 3-4 åtgärder. Att byta belysning till LED-belysning var en självklarhet efter att vi med hjälp av energi-kartläggningen gjort en tydlig kostnadsberäkning med pay-off tid för investeringen. Energikartläggningen har även skapat en medvetenhet inom organisationen som leder till små förändringar. Exempelvis när limpistoler ska bytas ut. Det sparar inga tusenlappar men det skapar en medvetenhet som i förlängningen kanske leder till något annat.

Energikartläggningen har skapat en medvetenhet inom organisationen.