Åtgärder som kräver investering

Det finns en mängd exempel på åtgärder som kräver investering, allt från enklare investeringar i nya lösningar till omfattande förändringar på systemnivå. Här har vi listat de vanligaste åtgärderna.

I broschyren Energieffektivisering i företag (2017) finns många olika typer av exempel på åtgärder inom bland annat ventilation, belysning, lokalvärme, lokalkyla, transporter, tryckluft, pumpar, restvärme och övriga stödprocesser.

Åtgärder för ventilation

Enkla investeringar

 • Installera behovsstyrning av ventilationen som styrs av till exempel lufttemperatur, luftföroreningar eller tid på dygnet.
 • Byt till filter som ger lägre tryckfall.  

Förändringar på systemnivå

 • Installera värmeåtervinning. Byt till ventilationssystem med värmeåtervinning (FTX-system).
 • Separera ventilationssystemet i allmän ventilation, särskild ventilation och processventilation.
 • Ta hänsyn till livscykelkostnad vid inköp av ny utrustning.


Tips!
Staffan från AF Bostäder berättar om hur företaget genomförde energieffektiva åtgärder.

Åtgärder för belysning

Enkla investeringar

 • Planera belysningen genom att dela upp lokalerna i olika sektioner utifrån behov.
 • Byt till energieffektiva ljuskällor och armaturer, i första hand LED. De kan initialt ha en högre inköpskostnad men minskar elkostnader avsevärt på sikt.

Förändringar på systemnivå

 • Följande förändringar innebär inga stora investeringar, men bör utredas och upphandlas noggrant.
 • Installera belysning som är behovsstyrd (närvaro, dagsljus, dimbar och så vidare).
 • Ta hjälp av en ljusdesigner för optimering av er belysning.    

Åtgärder för lokalvärme

Enkla investeringar

 • Undvik onödigt läckage vid dörrar och portar genom närvarostyrning.
 • Tilläggsisolera och täta runt fönster, lister och dörrar för att minska drag.
 • Tilläggsisolera i takbjälklag.
 • Byt till frekvensstyrda pumpar och fläktar.  

Förändringar på systemnivå

 • Tilläggsisolera fasad och väggar i samband med renovering eller byte av fasad.
 • Vid renovering och underhåll av fönster, passa på att investera i fönster med lågt U-värde eller komplettera med en extra glasruta.
 • Investera i nytt uppvärmningssystem. Exempelvis mark- eller bergvärmepump, biobränslepanna eller fjärrvärme.
 • Utvinn spillvärme från produktionsverksamheten (processvärme) och använd till uppvärmning av egna och externa lokaler.

Åtgärder för lokalkyla

Enkla investeringar

 • Installera god solavskärmning i fönster mot öster, väster och söder. Utanpåliggande solavskärmning har störst effekt.
 • Utnyttja värmeåtervinning i kylanläggningen, det är speciellt energibesparande om kylning kombineras med uppvärmning i olika delar av lokalerna.  

Förändringar på systemnivå

 • Kombinera användning av kylmaskin med värmepump.
 • Använd ett stort kylaggregat för verksamheten istället för flera små.

Åtgärder för tryckluft

Enkla investeringar

 • Sektionera systemet med till exempel ett mindre separat aggregat för system långt bort från huvudkompressorn och för system med andra drifttider.
 • Installera styrsystem. Anläggningen kan även kompletteras med en mindre kompressor för att alltid ha rätt storlek efter behov. 

Förändringar på systemnivå

 • Konvertera till eldrift genom att byta ut de tryckluftsdrivna handverktygen till eldrivna.
 • Installera varvtalsreglering på kompressorn.  

Tips! Terese från Gjuteribolaget berättar om hur företaget arbetar med energieffektiva åtgärder.

 

 

Lysekils Pastorat omfattar fem församlingar i mellersta Bohuslän. Mikael Hjelm, fastighets- och kyrkogårdschef, lyfter en energieffektiv åtgärd som är lönsam för deras verksamhet.

– För oss finns störst potential för energi-besparingar i våra kyrkor. Då det oftast är liten veckoverksamhet i kyrkorna är det viktigt att ha effektiva styrsystem, oavsett om det gäller värme, ventilation eller andra system som berörs av nyttjandet av lokalen. Det är den största potentialen ekonomiskt, som vi kan påverka med relativt små medel.

Det är viktigt att ha effektiva styrsystem.