Genomförande av investeringsfria åtgärder

Att energieffektivisera kan både göras genom investeringar i ny teknik och nya system, men också genom investeringsfria åtgärder. Att åtgärderna är investeringsfria betyder dock inte att de är kostnadsfria då det ändå krävs att man lägger ned tid för arbetet.

Investeringsfria åtgärder kräver inte kapital och därför kan de upplevas som enklare och ”bara att göra”.

Men för att åtgärderna ska bli genomförda och ge bra resultat krävs det att företaget avsätter arbetstid för de personer som ska utforma och genomföra åtgärderna eller rutinerna. Precis som för åtgärder som kräver en investering, krävs det att du arbetar med ansvarsfördelning, uppföljning och utvärdering.

Många investeringsfria åtgärder kan vara så kallade lågt hängande frukter som kräver liten arbetsinsats men ändå leder till stor effektivisering.

Men i vissa avseenden kan en investeringsfri åtgärd vara svårare att genomföra än installation av någon teknisk utrustning, eftersom det kan handla om varaktiga beteendeförändringar. Det gäller att säkerställa att nya rutiner följs och att dessa upprätthålls över tid, även vid till exempel byte av personal.


Tips!
Fredrik från Carlfors Bruk berättar om hur företaget ändrade rutinerna för ökat effektbehov.