Ta hjälp av leverantörer och konsulter

Du kan anlita en leverantör av utrustning eller av energitjänster för att få hjälp med att energieffektivisera.

För att på ett effektivt sätt arbeta med att minska verksamhetens energianvändning behövs ibland expertkunskap och annan erfarenhet från energiområdet än den som det egna företaget har. Då kan man köpa in olika typer av energitjänster från konsulter som är experter på energieffektivisering.

Vid köp av en tjänst så är det viktigt att beställare och leverantör har samma bild av arbetet som ska utföras. När beställare och leverantör inte använder samma språk kan det leda till missförstånd och förväntningar som inte infrias. Våra tips underlättar för att bli en god beställare.

Börja med att ta in offert från flera företag för att jämföra priser och för att se vilket utbud som finns. Var tydlig med vad du efterfrågar i din offertförfrågan, det gör det enklare för konsulterna att lämna in jämförbara offerter.

Checklista för upphandling av konsult

  • Specificera tydligt vad du vill att konsulten ska göra och vilket slutresultat du förväntar dig.
  • Tydliggör ansvarsfördelningen mellan konsulten och ditt företag.
  • Ställ krav på mätbara mål och en tidsplan.
  • Begär uppgifter om kompetens i energifrågor och ta reda på mer om konsultföretagets bemanning och organisation.
  • Ange vilka krav som gäller för att konsulten ska komma ifråga för uppdrag.
  • Ange hur avstämning av arbete ska ske.
  • Sätt principer för debitering, till exempel takpris eller timkostnad och begär in kostnadsunderlag för uppdraget.
  • Ta in offerter från flera företag för att jämföra kostnader och se vilket utbud som finns.


Tips! Olle är energiexpert och berättar om varför företag ska våga följa upp investeringarna i företaget.

Energieffektiviseringsföretagen, EEF, har användbara mallar och checklistor för anbudsförfrågan, anbudsutvärdering med mera.

Läs mer om olika typer av energitjänster i rapporten Guide för genomförande av energieffektiva åtgärder.