Att arbeta långsiktigt med energifrågan

Kanske har du gjort en energikartläggning eller gått en webbkurs i hur man använder energi på ett smartare sätt. Nu vill du komma vidare. Hur kan du börja arbeta långsiktigt med energifrågan och med en helhetssyn?

För att ditt företags energiarbete ska bli långsiktigt behöver energifrågan bli en del i det dagliga arbetet. Att arbeta systematiskt med energieffektivisering innebär att medvetet och kontinuerligt planera, genomföra och följa upp åtgärder för att ständigt förbättra energiarbetet. Det ger en bättre kontroll på energianvändningen och ger många mervärden i organisationen.

Vad är fördelarna med att arbeta systematiskt?

  • Du får en logisk struktur i ditt arbete med energifrågor genom att planera, genomföra, utvärdera och förbättra.
  • Det är ett etablerat arbetssätt för utveckling av organisation och verksamhet. Det finns säkert redan erfarenheter i ditt företag av att arbeta på det här sättet inom andra områden, som till exempel kvalitet och miljö.
  • Arbetssättet syftar till ständig förbättring av företagets energiarbete och till konkreta resultat i form av mer effektiv energianvändning, minskad miljöpåverkan och sänkta kostnader.
  • Arbetssättet tydliggör ansvarsfördelning och viktiga aktiviteter för att uppnå en effektivare energianvändning.

Framgångsfaktorer för energiarbete i företag

Det finns många faktorer som visat sig vara viktiga för ett framgångsrikt energiarbete. Några av dessa är:

  • Ledningen är positiv och engagerad samt har slagit fast en långsiktig strategi med visioner och mål för företaget.
  • Energianvändningen synliggörs i företaget.
  • Energieffektiviserande åtgärder prioriteras och pengar avsätts i budget.
  • Personer som har kunskap om både företagets processer och system är engagerade i energiarbetet.
  • Arbetet sker strukturerat och systematiskt.


Tips! Karin från Energimyndigheten berättar om hur ett systematiskt energiarbete kan hjälpa företag.

Var står ditt företag idag?

Gör ett enkelt test och få en första bild av var ditt företag befinner sig på energitrappan. Du kan göra testet fler gånger för att följa upp när du har kommit igång med ditt energiarbete.

Läs mer i avsnittet Verktyg i arbetet.


Tips!
Filip från Rehobot Hydraulics berättar om varför företaget har valt att energieffektivisera.