Certifiering av arbetet

När ditt företag arbetat med sitt energiarbete ett tag kan det vara dags att se över möjligheten att certifiera arbetet. Energiarbetet kan certifieras i ett energiledningssystem, exempelvis ISO50001.

Kanske har ditt företag redan ett ledningssystem för kvalitet, miljö eller arbetsmiljö? Några exempel på ledningssystem är:

Det är möjligt att integrera energiarbetet i befintliga ledningssystem och det går även att skapa ett gemensamt ledningssystem för samtliga av områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö och energi. Det blir då ett så kallat verksamhetsledningssystem.

Det är högsta ledningen som ansvarar för att ledningssystemet är så effektivt och verksamt som möjligt.