Utbildningar i energi

En kortare energiutbildning med grundläggande kunskaper om energianvändning och möjligheter att påverka användningen är lämplig för alla medarbetare. Utbildning och kunskap ökar möjligheterna för engagemang.

En lämplig energiutbildning kan ha följande innehåll:

  • Förklara på ett enkelt sätt varför företaget ska arbeta med systematiskt energieffektiviseringsarbete.
  • Presentera energistatistik, nyckeltal och exempel på de åtgärder som ska genomföras.
  • Informera om hur åtgärderna kommer att påverka energianvändningen, verksamheten och arbetsmiljön.
  • Visa hur medarbetarna kan vara med och påverka.

Energimyndighetens webbutbildningar

Energimyndighetens har nio webbutbildningar om energieffektivisering i serien Energismarta företag. Utbildningarna riktar sig till hotell, restauranger, teknikföretag, installatörer, livsmedelsföretag, fordonsverkstäder, gjuterier, bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare samt företag inom trä- och möbelindustrin. Hotell- och restaurangkurserna finns även på engelska. 

Läs mer om webbutbildningarna här.