Hållbar och konkurrenskraftig industri 2030

Energimyndigheten höll konferensen Hållbar och konkurrenskraftig industri 2030 den 6 april på folkets hus i Stockholm. Konferensen riktade sig till de som arbetar med strategiska frågor kring forskning och innovation.

Samverkan mellan företag, akademi, institut och myndigheter är en av nycklarna till en hållbar och konkurrenskraftig industri.

Se hela konferensprogrammet här.

Se presentationerna från konferensen här.