Insatsprojekt för Energi- och klimatrådgivningen

Landets kommunala energi- och klimatrådgivare går ihop för att öka takten i energiomställningen. Fram till hösten 2019 erbjuds privatpersoner, organisationer och företag fördjupad rådgivning om hållbara transporter och solel av sin kommunala energi- och klimatrådgivning.

Nu pågår en gemensam satsning för hållbara transporter och solel av landets alla energi- och klimatrådgivare. Syftet är att öka takten i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Mellan maj 2018 och hösten 2019 erbjuds privatpersoner, organisationer och små- och medelstora företag en fördjupad rådgivning inom solelinstallationer och hållbara transporter av sin kommunala energi- och klimatrådgivning.

Rådgivningen kommer också att göra ett flertal informationsinsatser såsom att anordna seminarier, studiebesök, studiecirklar och ställa ut på mässor. Nedan hittar du mer information om respektive satsning.

Vill du komma i kontakt med din kommuns energi- och klimatrådgivning?

Du kan antingen ringa kommunens växel eller söka upp din lokala kontakt här.

Solel

Intresset för solceller har ökat kraftigt under de senaste åren och det finns ett stort behov av opartisk information ute i samhället. Rådgivarna kommer att hjälpa villaägare, bostadsrättföreningar och företag med fördjupad rådgivning hur de bäst går till väga för att installera egna solelsanläggningar. Information om aktuella aktiviteter kommer finnas på respektive kommuns webbplats.

Hållbara transporter

Transportsektorn är starkt beroende av fossila bränslen och står för hälften av alla koldioxidutsläpp i Sverige. För att nå de svenska energi- och klimatpolitiska målen behöver både andelen transporter minska och andelen fossilfria drivmedel öka.

Fram till hösten kommer energi- och klimatrådgivarna att förutom att ge konkreta råd om bland annat laddstolpar även arbeta för att uppmuntra till ändrade resvanor. Detta kommer att ske via informationsseminarier, anordnade studiebesök, studiecirklar med mera. Vilka exakta aktiviteter som kommer att ske, och när, varierar från kommun till kommun. Information om vad som händer i just din kommun kommer finnas på kommunens webbplats.

Mer om insatsprojekten

Satsningen inom solel och hållbara transporter utförs på uppdrag av Energimyndigheten och samordnas av landets alla energikontor. Projekten pågår till och med hösten 2019.

Det här är tredje året som energi- och klimatrådgivarna samarbetar på nationell nivå. Genom de nationella insatsprojekten vill Energimyndigheten stärka samhällets kännedom om energi- och klimatrådgivningen och ge stöd och arbetsmetoder till rådgivarna.