Städer/företag

Är du en beställare så som stad, kommun, region eller företag i Sverige eller övriga världen, som vill lära dig genomföra bättre investeringar av innovation för ett mer hållbart samhälle?

A Challenge from Sweden uppmanar nyckelaktörer att formulera gemensamma behov och utifrån rådande samhällsutmaningar. Med samlad kunskap kan vi genomföra bättre upphandling av innovation. Vi strukturerar projekten i tre steg: behovsdefinition, marknadsdialog och test/verifiering.

Genom nätverket i A Challenge from Sweden får du som kommun eller företag:

  • RELATIONER: Tillgång till ett internationellt nätverk av ledande förändringsagenter som driver på utvecklingen av ett hållbart energisystem och hållbara mobilitetstjänster
  • KUNSKAP: Kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte rörande nya lösningar inom energi, mobilitet och stadsplanering samt hur dessa kan implementeras och upphandlas effektivt för att minska risker samt spara tid och pengar
  • EVENT: Möjlighet att delta vid events baserade på medlemmarnas behov och utvalda utmaningar samt information och inbjudan till internationella events inom området
  • PROJEKT: Möjlighet att delta i projekt och satsningar inom framtidens stransport och energi.