Information inför den fjärde handelsperioden

Det nuvarande systemet med kontoombud (behörigt ombud (AR) och extra behörigt ombud (AAR)) kommer med ersättas i samband med den fjärde handelsperioden. Syftet med denna ändring är att förenkla och anpassa ombudsrollerna i unionsregistret.

Ändring av ombudsroller i unionsregistret

Under den fjärde handelsperioden finns följande behöriga kontoombud:

  1. "Initiator". Denna ombudsroll kan endast inleda processer så som transaktioner och ändringar i Betrodda kontolistan (TAL), 
  2. "Approver". Denna ombudsroll kan endast godkänna processer så som transaktioner och ändringar i TAL. Denna ombudsroll motsvarar den nuvarande rollen som Extra Behörigt ombud,
  3. "Initiator & Approver". Denna ombudsroll kan både initiera eller godkänna processer så som transaktioner och ändringar i TAL. Denna ombudsroll motsvarar det nuvarande rollen som Behörigt ombud.

Minimumkravet på antal ombud på kontot är densamme, det vill säga minst 2 kontoombud på varje konto.  Utöver de behöriga ombuden får konton även ha kontoombud med endast läsrättigheter.

Vid öppnande av ett konto krävs två ombud av följande kombinationer:

a. "Initiator" + "Approver"

b. "Initiator & Approver" + "Approver"

c. "Initiator" + “Initiator & Approver"

d. "Initiator & Approver" + "Initiator & Approver"

Konverteringen från de nuvarande ombudsrollerna till dessa nya roller sker automatiskt i unionsregistret. På konton som har ett Extra Behörigt ombud kommer dessa ombud konverteras till “Approver” och samtidigt blir de Behöriga ombuden “Inititator”.  På konton som inte har något Extra Behörigt ombud kommer alla ombud att konverteras till “Initiator & Approver”.

Utsläppsrätters giltighet och överlämnade för 2020-års utsläpp

Enligt Europaparlamentets och Rådets Direktiv (EU) 2018/410 (ändringsdirektivet) ska utsläppsrätter som utfärdas från och med den 1 januari 2013 vara giltiga för obestämd tid.

Utsläppsrätter som utfärdas från och med den 1 januari 2021 ska vara giltiga för utsläpp från och med den fjärde periodens första år. Detta innebär att utsläppsrätter som har utfärdats från 2021 inte kan användas för överlämnandet för 2020-års utsläpp.

Entitlements

Ändringsdirektivet avskaffar användningen av internationella krediter inom EU ETS i den fjärde handelsperioden och därför kommer inga internationella krediter att hållas på EU-konton. Detta innebär att utrymmet för inväxlingen kommer att försvinna vid den fjärde handelsperioden. En övergångsförfarande kommer att införas för att ta bort dessa icke-berättigade internationella krediter från EU ETS-konton.

Mer information avseende den fjärde handelsperioden tillkommer. För att hålla dig à jour rekommenderar vi att du prenumererar på våra nyheter. 

Klicka i rutan ”Handel med utsläppsrätter” för att prenumerera på nyheter avseende utsläppshandeln.