FN:s klimatkonferenser

Under FN:s årliga klimattoppmöte samlas världens länder för att förhandla om det globala klimatarbetet. Den 6-18 november ägde 2022 års konferens, COP27, rum i Sharm el-Sheikh, Egypten.

Under två veckor samlas världsledare, forskare, företag och organisationer på FN:s årliga klimattoppmöte. Målet med förhandlingarna är att länder ska höja sina nationella utsläppsmål för att tillsammans kunna nå Parisavtalets långsiktiga målsättning om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Det är FN:s klimatkonvention (UNFCCC) som organiserar konferensen och den hålls i olika värdländer varje år. COP står för conference of the parties, ungefär “konferens mellan parterna” och siffran kommer från att det är det 27:e mötet i ordningen.