COP27 FN:s klimatmöte 2022

Den 6-18 november 2022 ägde COP27 rum i Sharm el-Sheikh, Egypten. Energimyndigheten deltog i den svenska förhandlingsdelegationen och i flera sidoevent.

Vad handlade COP27 om?

Frågan som fick mest uppmärksamhet på COP27 var den om skador och förluster, som handlar om att länder som drabbas av extremväder ska kunna få finansiering för att hantera skador på exempelvis bostäder, infrastruktur och natur. Vid mötet enades länderna om att inrätta en ny fond för skador och förluster. Exakt hur fonden ska finansieras och hur man kvalificeras för ersättning är ännu inte beslutat.

Någon överenskommelse kopplat till utsläppsbegränsningar för att kunna nå Parisavtalets långsiktiga mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader nåddes inte på mötet. Förhoppningen är att utsläppsminskningar kan få större utrymme på COP28 i Dubai 2023.

Vår roll i klimatförhandlingarna

Energimyndighetens roll i den svenska förhandlingsdelegationen var främst kopplad till regelverket för Parisavtalets artikel 6, som går ut på att länder kan handla med utsläppsminskningsenheter för att nå och överträffa sina nationella klimatmål under Parisavtalet. Energimyndigheten deltog också i förhandlingar om teknikutveckling och spridning av klimatvänlig teknik.

Energimyndighetens medverkan på sidoaktiviteter

I anslutning till förhandlingarna på FN:s klimatmöten pågår det även en massiv konferens med hundratals sidoevent. Aktiviteterna vi arrangerade eller deltog i på COP27 handlade bland annat om implementeringen av Parisavtalets artikel 6, finansiering och stöd till gröna tech-bolag, fossilfritt stål och koldioxidinfångning. Här har vi samlat alla event Energimyndigheten deltog i och länkar till sessioner du kan se i efterhand.

8 november

13:30-14:30 European Climate Leadership and the Path Forward
Zero-Carbon Future paviljongen
Tillgänlig online via catf.us

16:00-17:00 Designing Impactful Cleantech Innovation Challenges
Sydafrikanska paviljongen

9 november

09:00-10:00 Supporting new green tech companies 
Arrangörer: Nasdaq med Energimyndigheten, Stockholm Exergi, Normative och Minesto som partner
Svenska paviljongen
Tillgänglig online via invitepeople.se

10 november

15:00-15:40 The Swedish industry transition: Fossil fuel-free steel to change the world
Svenska paviljongen
Tillgänglig online via invitepeople.se

16:00-17:00 Carbon capture and storage
Svenska paviljongen
Tillgänglig online via invitepeople.se

11 november

10:15-11:45 How can Article 6 implementation raise ambition and support sustainable development?
Arrangörer: Energimyndigheten, NEFCO, UNEP CCC, Wuppertal Institute
Nordiska paviljongen
Tillgänglig online via norden.org

12:20-13:20 The Potential of Carbon Finance in Driving the Energy Transition
Arrangör: Energimyndigheten
Svenska paviljongen
Tillgänglig online via invitepeople.se

13:00-14:00 UNDP launch event of Article 6 capacity building and learning course
Arrangörer: UNDP med Energimyndigheten som partner
UNFCCC paviljongen
Tillgänglig online via undp.org

15:30-16:30 Producing Green Steel: How Do We Get Real?
Arrangörer: Topsoe med Energimyndigheten som partner
Danska paviljongen

14 november

14:00-15:30 Operationalizing Article 6 of the Paris Agreement in Pakistan
Arrangör: Asiatiska utvecklingsbanken med Energimyndigheten som partner
Pakistanska paviljongen

15 november

12:00-12:40 Case Study: How Energy Storage delivers Combined Heat & Power (CHP) for Sustainable Agriculture
Svenska paviljongen
Tillgänglig online via invitepeople.se

16 november

13:00-14:00 Lansering av Japans initiativ Article 6 Implementation Partnership
Arrangörer: Japan med Energimyndigheten som partner
Japanska paviljongen

14:00-16:00 Carbon Pricing to Foster the Clean Energy Transitions: focus on domestic markets and Article 6 implementation
Arrangörer: IEA; K-ECO, ADB, ICAP
Koreanska paviljongen

17 november

11:00-12:30 Implementing Article 6: MDB Experience a year after Glasgow.
Arrangör: Article 6 Working Group of the Multilateral Development Banks
Multilateral Development Banks paviljongen