Letter of Approval (JI)

Energimyndigheten är officiell svensk projektmyndighet (DNA och DFP) med uppdrag att auktorisera företag och organisationer som vill delta i klimatprojekt inom CDM och JI.

Auktorisering sker genom att Sveriges DFP utfärdar ett Letter of Approval. Ett exempel på ett Letter of Approval finns att ladda ner.

En ansökan om Letter of Approval för deltagande i JI-projekt ska inkludera:

  • Ifyllt Ansökan om Letter of approval för deltagande i JI-projekt (finns under Dokument)
  • en projektbeskrivning (PDD) som uppfyller kraven i FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet, enligt format som fastställts av övervakningskommittén för gemensamt genomförande (JISC)
  • en preliminär eller slutlig determineringsrapport framställd av en oberoende kontrollör ackrediterad av respektive värdland (spår ett) eller JI-kommittén (spår två).
  • Ett preliminärt besked att värdlandet godkänner projektet.

Ansökan om Letter of Approval ska skickas i signerad form skriftligt samt elektroniskt.

Energimyndigheten DFP Box 310 631 04 Eskilstuna

samt

dna-dfp...@energimyndigheten.se