Utlysningar inom Energipilot Gotland

Inom Energipilot Gotland har två utlysningar genomförts. Utlysningarna vände sig till målgruppen små och medelstora företag för utvecklings- och demonstrationsprojekt i syfte att nå ett transporteffektivt samhälle och robust elsystem.

Utlysningarna var kopplade till följande delområden i färdplanen:

  • Initiativ för omställning till en fossilfri transportsektor på Gotland
  • Initiativ för att accelerera omställningstakten på Gotland

Energimyndigheten är medveten om det höga intresset för att söka stöd till skalbara projekt som minskar utsläppen av växthusgaser inom transportsektorn, till försörjningstrygghet och ett robust elsystem på Gotland.

Utlysning 2 har nu stängt, och handläggning pågår.

Utlysning 3 är öppen fram till 22 oktober.

Projekt som fick stöd genom Utlysning 1 Pilotlän Gotland

Hör av er direkt till Energimyndigheten om ni vill ta del av information om något av projekten.

Elektrifiering av tunga lastbilar genom smart samverkan i energisystemet
Utförare: Roma Grus

Kombinerad solparkering med lagring via tryckluft
Utförare: Universal kraft

AUSTERLAND SKAGS - ny teknik och lokal samverkan för smart energiomställning
Utförare: Nygarn Utveckling

Vätgas som energilager, infrastruktur drivmedel för elfordon och vätgasfordon
Utförare: Hydrogenfarm

Trådlös elväg och laddstation för lastbil och självkörande fordon
Utförare: Elektreon