Sveriges energi- och klimatmål

Den svenska energipolitiken syftar till att förena ekologisk hållbarhet med konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Vår energipolitik grundar sig på den lagstiftning som fastställts inom EU.

De svenska energi- och klimatmålen till 2020

 • Utsläppen av växthusgaser ska vara 40 procent lägre än 1990 (gäller verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter).
 • Energianvändningen ska vara 20 procent effektivare jämfört med 2008 (genom minskad energiintensitet).
 • Andelen förnybar energi ska vara minst 50 procent av den slutliga energianvändningen.
 • Andelen förnybar energi i transportsektorn ska vara minst 10 procent.

Uppsatta mål inom EU till 2020

 • Minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent
 • Minska energianvändningen med 20 procent genom bättre energieffektivitet
 • Andelen förnybar energi ska vara minst 20 procent av den slutliga energianvändningen
 • Andelen förnybar energi i transportsektorn ska vara minst 10 procent
 • Sammankopplingen av den installerade elproduktionskapaciteten i alla medlemsstater ska vara minst 10 procent

De svenska energi- och klimatmålen till 2030 och framåt

 • Senast 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp, varav minst 85 procent av reduktionen av utsläpp ska ske i Sverige
 • Utsläppen av växthusgaser ska vara 63 procent lägre 2030 jämfört med 1990 (gäller verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter)
 • Utsläppen för inrikes transporter exklusive inrikes flyg ska vara 70 procent lägre år 2030 jämfört med 2010
 • Energianvändningen ska vara 50 procent effektivare 2030 jämfört med 2005 (genom minskad energiintensitet)
 • Elproduktionen ska år 2040 vara 100 procent förnybar (men det är inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft)

Uppsatta mål inom EU till 2030

 • Minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent jämfört med 1990
 • Minska energianvändningen med 32,5 procent genom bättre energieffektivitet
 • Andelen förnybar energi ska vara minst 32 procent av den totala energianvändningen
 • Andelen förnybar energi inom transportsektorn ska vara 14 procent
 • Sammankopplingen av den installerade elproduktionskapaciteten i alla medlemsstater ska vara minst 15 procent