Regionala elektrifieringspiloter

Regionala elektrifieringspiloter är ett nytt stöd från regeringen som kan gå till laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas. 

Det är, tillsammans med bland annat Klimatpremien, en del av regeringens satsning med att påskynda elektrifieringen av godstransporterna. Elektrifieringen av godstransporterna har stor potential att bidra till de nationella miljö- och klimatmålen.

Status: Stödet till regionala elektrifieringspiloter kan inte sökas än. Det beror på att förordningen från Regeringskansliet ännu inte är beslutad. Förordningen har varit ute på remiss med svarsdatum 15 oktober 2021. Energimyndigheten har haft en arbetsgrupp sammansatt av olika experter som jobbat med ett remissyttrande. Förutsatt att beslut om förordningen har fattats så planerar Energimyndigheten att öppna en utlysning för regionala elektrifieringspiloter under kvartal 1, 2022.

Parallellt pågår även en process på EU-nivå om ändring av GBER och artikel 36 a, som har betydelse för stödet.

Andra stöd till hållbara godstransporter

Klimatpremien

Information om Klimatklivet hos Naturvårdsverket