Webinarium - Laddinfrastruktur utanför det trånga gaturummet

Välkomna att delta på ett interaktivt webinarium om utbyggnad av laddinfrastruktur som fokuserar på möjligheter för att etablera laddstationer vid parkeringsanläggningar, till exempel för boende i flerfamiljshus och verksamhetsfordon. Ledande aktörer från flera nordiska länder presenterar sina erfarenheter.

Utbyggnaden av laddinfrastruktur utgår ofta från idéen om laddstationer i gaturummet är en prioriterad fråga för staden. Denna utgångspunkt riskerar dock att underskatta svårigheterna med att få till denna typ av laddstationer på ett bra sätt.

Laddinfrastruktur i gaturummet är en relativt kostsam att bygga och beroende på marknadsdesign är det sällan tillåtet för kommunen att själva agera som en laddoperatör. Därtill är parkering i det offentliga gaturummet mer och mer ifrågasatt, framförallt i Norden.

Parkeringsytor har redan idag både ett tydligt syfte och affärsmodell. Att etablera laddinfrastruktur vid dessa parkeringsplatser har flera fördelar. Frågan om rådighet är tydlig och ofta är installationerna mindre kostsamma. Kommuner och städer med kommunala bostads- och parkeringsbolag har också goda möjligheter att bidra till lokalsamhället genom att möjliggöra laddning för sina medborgare.

Webinariet kommer hållas på engelska och inbjudna talare är:

Gabriella Castegren och/eller Carl Ståhle, Sveriges Allmännytta (tidigare SABO). Affärsmodeller för flerfamiljshus.

Gent Grinvalds Harbro, Copenhagen Electric. Utbyggnad av laddinfrastruktur för bostadsbolag i Danmark.

Eva Sunnerstedt, Stockholm Stad. Presenterar informationskampanjen www.fixaladdplats.se, som bland annat vänder sig till bostadsrättsföreningar.

Anmälan till webbinariet (du omdirigeras till den engelska inbjudan där du anmäler dig längst ned i formuläret).

Webinariet anordnats av Energimyndigheten, som en del i Nordiska ministerrådsprojektet Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet, och samarrangeras med EVI Global EV Pilot City Program (EVI-PCP).

Kontaktperson på Energimyndigheten: Martina Wikström martina....@energimyndigheten.se 016-542 06 42