Klimatpremien

Energimyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att betala ut en premie för vissa miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner i en ny klimatpremie. Den sökande kan få max 20 procent av miljöfordonets inköpspris i stöd. Premien omfattar minst 20 miljoner kronor för 2020 och stödet beräknas finnas fram till 2023.

Illustration av lastbil med elsladd

Vilka kan söka premien?

Företag, kommuner och regioner kan söka statligt stöd för köp av miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner. Även leasing av fordonen räknas som köp under förutsättning att leasingen är såkallad finansiell leasing.

Vilka fordon är stödberättigade?

  • Tunga lastbilar, med en totalvikt över 3,5 ton, som drivs enbart av bioetanol, fordonsgas eller elektrisk energi från en bränslecell, ett batteri eller en extern källa. Även lastbilar, som drivs av en kombination av ovanstående bränslen, är också stödberättigad, exempelvis en laddhybrid som drivs av el samt bioetanol eller fordonsgas.
  • Eldrivna arbetsmaskiner med en nettoeffekt över 75 kW. Arbetsmaskinerna delas in i dels motorredskap och dels traktorer enligt lagen om vägtrafikdefinitioner. Fordonen får drivas enbart av elektrisk energi från en bränslecell, ett batteri eller en extern källa.

Hur går ansökan till?

Ansökan om stöd till miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner sker genom ett elektroniskt ansökningsformulär som finns i våra e-tjänster. Information om hur det går till att söka stödet finnas i ”Vägledning för ansökan och utbetalning av Klimatpremien”.

Önskar du ställa en fråga om Klimatpremien, lämna en synpunkt eller vill bli kontaktad av en av Energimyndighetens handläggare, fyll i uppgifterna nedan. * innebär obligatorisk uppgift.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas