Systematiskt och strukturerat energiarbete

Med materialet Företagets energitrappa vill vi underlätta för dig som driver företag att arbeta strukturerat och systematiskt med energifrågor, det som brukar kallas energiledning. Genom enkla åtgärder inom energieffektivisering och att arbeta med energiledning kan ditt företag både spara pengar och bidra till en bättre miljö.

För att veta hur ditt företag ligger till i energiarbetet, börja med att göra självskattningen som finns på denna sida. Detta ger en status för hur ditt företag idag arbetar med energifrågorna och i vilket steg du ska börja läsa på i materialet som är uppdelat i fyra steg.

 Gör självskattningen

Gör en självskattning för att få reda på var du ska börja läsa i Företagets
energitrappa.

 Läs Företagets energitrappa

När du gjort självskattningen är det dags att börja läsa i Företagets energitrappa. När du gått igenom alla steg så har du ett strukturerat energiarbete på företaget.
 Beställ eller ladda ner