Rapportera

När ditt företag genomfört projektet ska du rapportera in ekonomisk redovisning, tidredovisning och en sammanfattande rapport. Här får du mer information om rapporteringen.

När ska företaget rapportera?

Datum för när ditt företag ska rapportera står i beslutet om stöd som du har fått per post i samband med att ansökan beviljades.

Vad ska företaget rapportera?

I rapporteringen ska företaget:

 • Skicka in rapporten som presenterar resultatet från genomfört projekt. Rapporten ska uppfylla kraven i beslutet och ha en EU-logotyp. Ladda ner EU-logotypen här.
 • Skicka in ekonomisk redovisning

Det här ska den ekonomiska redovisningen innehålla:

Vad företaget ska redovisa till Energimyndigheten beror på om man vill ha ersättning för egen nedlagd tid eller om man enbart vill ha ersättning för externa kostnader, till exempel anlitade konsulter. Har man både köpt in konsult och lagt ner egen tid ska samtliga mallar nedan fyllas i och skickas in. Ta hjälp av lathunden för att lämna in rätt uppgifter till den ekonomiska redovisningen.

Alltid
Ersättning för egen tid
 • Tidsredovisning. Ladda ner mall.
 • Personalkostnader. Ladda ner mall.
 • Lönespecifikation eller liknande som styrker personalkostnaden ska bifogas.
 • Utdrag ur företagets huvudbok där det framgår hur personalkostnaden för de anställda som deltagit i energikartläggningen har särredovisats. Det innebär att personalkostnaden bokförs på antingen ett unikt kostnadsställe, konto eller med en egen kod.

Ersättning för externa kostnader (konsulter)

 • Skriftlig överenskommelse med eventuella konsulter (avtal, e-post eller liknande). Det som ska framgå är namn på företaget och anlitad konsult, pris, beskrivning av varan/tjänsten samt tid för leverans.
 • Fakturor från konsult där det framgår att fakturan avser ett EU-projekt och det specifika projektet Teknikutveckling och Innovation.
 • Specifikation som anger att fakturan är betald, exempelvis kopia ur leverantörsreskontra eller utdrag från banken.
 • Utdrag ur företagets huvudbok där det framgår hur fakturan är bokförd och särredovisad.

Så gör du för att rapportera

Steg 1: Logga in i E-kanalen

 1. Gå till E-kanalen
 2. Logga in med det användar-id och lösenord som du skapade när du ansökte om stödet.

Steg 2: Bifoga underlag

 1. Gå in under Pågående ärenden. Välj ditt företags ärende genom att klicka på Välj.
 2. Gå sedan till fliken Rapportera och klicka på Rapportera. Välj rapporteringstillfälle slutrapport. För att hämta fil från din dator att bifoga, klicka på Browse, leta upp din fil och klicka på "Lägg till".

Steg 3: Kontrollera rapporteringen

 1. Gå till fliken Kontroll. Där får du en överblick över den rapportering du gjort. Här kan du se status för de olika flikarna. När status visas som Klar för samtliga rader kan redovisningen skickas in till Energimyndigheten.

Steg 4: Skicka in rapportering

 1. När du har kontrollerat rapporteringen, klicka på knappen Skicka in.
 2. Nu har företagets rapportering skickats in till Energimyndigheten och du har uppfyllt din del av rapporteringen. Rapporteringen kommer nu att granskas av Energimyndigheten.