Bevakningen av elpriset är uppdelat i tre kategorier; spotpriser, terminspriser och prispåverkande faktorer. En förklaring av varje kategori beskrivs i ordlistan.

 Terminspriserna kommande kvartal och år har ökat med 7 öre/kWh för närmaste kvartalet men mindre förändringar för övriga perioder sedan juni månad, se figur nedan. Emellertid är priserna fortsatt relativt låga vilket beror på är den fortsatta coronakrisen som dragit ner aktiviteten i ekonomin och därmed reducerar efterfrågan på el. Bränslepriserna har trycks ner vilket i sin tur sänker de kortsiktiga marginalkostnaderna för termisk elproduktion. Dessutom är de nordiska vattenmagasinen välfyllda vilket håller nere priserna på terminsmarknaden.

Figur 5 Terminspriser kommande kvartal & år, öre/kWh, priser i början av varje månad

Figur 5 Terminspriser kommande kvartal & år, ör_kWh, priser i början av varje månad,.png

Utsläppsrättspriserna (EUA) noterades till ca 27 EUR/ton som månadsmedelvärde under augusti månad vilket var 2 procent lägre än månaden innan.

Figur 6 Prisutveckling på CO2 (EU ETS), månadsmedel, MidDec-2020, EUR/ton

Figur 6 Prisutveckling på CO2 (EU ETS), månadsmedel, MidDec-2020, EUR_ton.png