Den totala kostnaden för el som kunden möter utöver elhandelspriset består utav priset för elnätsöverföring samt energiskatt och moms för vissa kunder. Den totala kostnader skiljer sig mellan kundkategori, elområde, typ av avtal, leverantör och när avtalet startar. Nedan redovisas kostnader för några olika kundtyper.

Elpris för olika typkunder

Ett rörligt elprisavtal är den vanligaste avtalsformen vilket 52 procent av kunderna i Sverige har.

Det rörliga elpriset följer spotpriset (månadsmedel) men beror också på hur mycket el som används av kunden. En lägenhetskund använder mindre mängd el men har ett högre elpris per kWh medan en kund i villa med elvärme använder mer el till ett lägre pris per kWh.

Figur 9 Elpris med för olika kundtyper med rörligt elprisavtal i SE3 samt spotpriset per månad, öre/kWh, 2015 och framåt

Figur 9 Elpris med för olika kundtyper med rörligt elprisavtal i SE3 samt spotpriset per månad, öre_kWh, 2015 och framåt.png

Källa: Energimyndigheten, SCB och Nord Pool

I juli 2020 uppgick det rörliga elpriset till 28,2 öre/kWh för en lägenhetskund i SE3 medan det för en kund i villa med elvärme hamnade på 15,4 öre/kWh. Detta är 17 respektive 16 öre/kWh lägre än föregående månad. Jämfört med januari 2020 har priserna sjunkit med mellan 18–19 öre/kWh för båda dessa kundkategorier. Detta reflekterar utvecklingen på grossistmarknaden där bl.a. varmt väder under delar av första halvåret, delvis välfyllda vattenmagasin samt Coronakrisens effekter på efterfrågan och fossila bränslepriser har tryckt ned spotpriserna i Norden.

Anvisat avtal har historiskt sett varit högre än alla andra typer av avtal men trots det har 10 procent av kunderna detta avtal. Under juli har priset på det anvisade avtalet ökat till 68 öre/kWh för en lägenhetskund och 54 öre/kWh för en kund i villa med elvärme.

Figur 10 Elpris med olika avtal för en villa med elvärme i SE3 samt spotpriset per månad, öre/kWh, 2015 och framåt

Figur 10 Elpris med olika avtal för en villa med elvärme i SE3 samt spotpriset per månad, öre_kWh, 2015 och framåt.png

Källa: Energimyndigheten, SCB och Nord Pool