Fördjupning

I denna fördjupning tar vi en titt på hur elanvändning och elproduktion fördelar sig mellan olika län i Sverige. Var sker den största elanvändningen i Sverige och vilka sektorer är det som använder el på olika platser? Att vattenkraften finns i norra Sverige och kärnkraften i södra är kanske ingen överraskning men var ligger egentligen vindkraften?