60 procents lägre energinota med rätt luftvattenvärmepump

Luftvattenvärmepumpar närmar sig bergvärmepumpar i effektivitet. Men modellerna skiljer sig mycket åt, visar ett stort test som Energimyndigheten har gjort. En positiv utveckling är att vissa modeller har minskat bullret.

Energimyndigheten har testat åtta modeller med olika effektstorlekar i en klimatzon motsvarande södra Sverige. Den tydliga trenden är att luftvattenvärmepumpar har blivit effektivare och kan värma huset utan tillsatsel.

– För hus som inte kan borra för bergvärme, börjar nu en effektiv luftvattenvärmepump bli ett alternativ, säger Anders Odell på Energimyndigheten.

Energibesparingen har beräknats för hus som har energibehov på 15 000 kWh/år, 25 000 kWh/år och 35 000 kWh/år. Resultaten visar att luftvattenvärmepumpar ger husen en genomsnittlig besparing på 60 procent.

Modellerna visar stora skillnader i ljud. Den modell som bullrar minst har 56 dB och den som har högst 69 dB. Den är en skillnad som människan upplever som en mer än fördubbling av bullret.

– Ljudet från en luftvattenvärmepump kan upplevas som störande i tätbebyggda områden, men testresultaten visar alltså att det idag finns teknik som klarar att kraftigt sänka ljudnivån utan minskad energiprestanda, säger Anders Odell.

Många av pumparna visar stora förluster vid produktion av tappvarmvatten. Några har tre till fyra gånger högre förluster än andra. Som mest skiljer det 1 400 kilowattimmar per år i förluster mellan de testade luftvattenvärmepumparna.

– Systemen för tappvarmvatten måste bli bättre. Att minska förlusterna är en viktig utmaning för tillverkarna, säger Pär Westlund, enhetschef för Testlab.

För luftvattenvärmepumparna kommer EU-regler som troligen träder i kraft 2013. Kraven innebär att de pumpar som är minst effektiva och bullrar mest inte får säljas längre. Luftvattenvärmepumpar ska också börja energimärkas, vilket gör det lättare för konsumenterna att göra ett energieffektivt val.