Rekordhög andel kunder valde rörligt elpris

Andelen kunder med rörligt elprisavtal var i september rekordhög och det är också den avtalsgrupp som har flest kunder. Priset i de rörliga avtalen var dessutom lägst jämfört med övriga avtalstyper. Näst lägst pris hade tidsbundna 1-årsavtal. Detta visar ny statistik avseende tredje kvartalet 2012.

Den största avtalsgruppen är den med rörligt elpris. I september 2012 var den andelen 31,9 procent, vilket är en rekordhög andel. Andelen kunder med tillsvidareprisavtal hamnade under tredje kvartalet 2012 på 19,1 procent, den lägsta andelen som hittills noterats i statistiken.

Priserna för samtliga avtalsgrupper sjönk under det tredje kvartalet. För rörliga prisavtal och tidsbundna avtal var priserna i september 2012 i nivå med de låga priserna sommaren 2007. För tillsvidareprisavtalen var det inte samma låga nivå, där var priset i september i nivå med priset i början av år 2010.

Sjunkande priser för fjärrvärme men priset på villaolja steg

Under det tredje kvartalet 2012 var det fortsatt sjunkande fjärrvärmepriser jämfört med motsvarande månader året innan. Priset på fjärrvärme var 23,6 kr/MWh billigare, det vill säga cirka 4 procent lägre i september i år jämfört med september 2011.

Totalpriset, pris inklusive skatt och moms, på eldningsolja steg under kvartal tre 2012 jämfört med slutet av kvartalet innan. I september noterades priset till 14 109 kr/m3. Jämfört med september 2011 innebär det en höjning med 801 kr/m3, vilket motsvarar 6 procent.

Fler hushåll bytte elleverantör

Det var 113 819 hushållskunder som bytte elleverantör, under tredje kvartalet 2012. Det är en ökning med 4 procent jämfört med samma period 2011.

Om statistiken

Statistiken är framtagen av SCB på uppdrag av Energimyndigheten som är statistikansvarig myndighet för den officiella energistatistiken. Mer om statistiken finns att läsa i publikationen "Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, tredje kvartalet 2012" EN 24 SM 1204.

Kontakt:

Charlotte Anners 016 - 544 22 83