Rekordpriser på eldningsolja men billigare elenergi

Under första kvartalet 2012 har eldningsoljan nått rekordhöga priser. Fjärrvärmen fortsatte att öka i pris medan elenergipriserna genomgående sänktes och de var i slutet av mars lägre än på länge. Detta oavsett avtalsform och typ av kund.

Totalpriset på eldningsolja för villakunder steg och i mars 2012 noterades det högsta priset någonsin, 14 321 kr/m3. Jämfört med mars 2011 innebär det en höjning med 956kr/m3 (7 procent). Även priserna för fjärrvärme fortsatte att stiga. Under första kvartalet 2012 var priset 52,2 kr/MWh (6,5 procent) högre än samma period 2011.

Lägre elenergipriser

Samtliga elenergipriser, oavsett avtalsform eller typ av kund, var vid utgången av första kvartalet 2012 lägre än i slutet av föregående kvartal och också lägre än de varit på länge. Rörliga prisavtal redovisade en prissänkning på, beroende på typ av kund, 4,9–5,1 öre/kWh (9,9–13,5 procent) jämfört med december 2011. Det innebär de lägsta rörliga prisavtalen sedan augusti 2007. Tillsvidareavtalen var fortsatt de dyraste men även dessa sjönk något i pris under första kvartalet. Prisskillnaden mellan de lägsta prisavtalen, rörliga avtal, och de högsta, tillsvidareprisavtalen, uppgick i mars till 41,3 – 43,1 öre/kWh, beroende på typ av kund. Det innebär en ökning av skillnaden mellan de dyrare tillsvidareprisavtalen och de billigaste avtalen jämfört med december 2011.

Den 1 januari 2012 redovisades en genomsnittlig höjning av elnätspriserna på 3,6–5,5 procent jämfört med samma tidpunkt föregående år. Prishöjningen 2012 är dock något lägre för tre av kundgrupperna och något högre för den fjärde än året innan, den 1 januari 2011.

Färre elleverantörsbyten

Antalet hushåll som bytte elleverantör under första kvartalet 2012 sjönk med 8 procent jämfört med första kvartalet 2011. Under de senaste fyra kvartalen registrerades 455 631 byten inom hushållssektorn, det är en ökning med 6 procent jämfört med motsvarande period dessförinnan.

Om statistiken

Statistiken är framtagen på uppdrag av Energimyndigheten som är statistikansvarig myndighet för den officiella energistatistiken. Mer om statistiken finns att läsa i publikationen "Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2012" EN 24 SM 1202.

Kontakt:

Carola Lindberg 016-544 20 66