8 av 10 lägenheter värms med enbart fjärrvärme

Fjärrvärme står för en stor del av energianvändningen i både hyresrätter och bostadsrätter. Då ingår både inomhusvärmen och varmvattnet. Även lokaler värms i de flesta fall på samma sätt. Det visar statistik från Energimyndigheten.

Under 2014 gick det åt knappt 26 TWh för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus. Motsvarande siffra för lokaler var 18 TWh. För såväl flerbostadshus som lokaler är fjärrvärme det mest dominerade uppvärmningssättet.

Under 2014 stod fjärrvärme för över 80 procent av energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i lokaler. Motsvarande siffra för flerbostadshus var 90 procent.

Precis som i småhus används även värmepumpar för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus och lokaler, dock inte alls i samma utsträckning.

– Användningen av värmepumpar i lokaler har ökat från cirka 11 000 till 18 000 stycken mellan 2008 och 2014. I flerbostadshus finns omkring 27 000 installerade värmepumpar, ett antal som legat still de senaste sex åren, säger Lars Nilsson vid Energimyndigheten.

Under 2014 stod olja för två procent av energin för uppvärmning och vatten i lokaler och en procent i flerbostadshus.

Om statistiken

Syftet med statistiken är att ge information om uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i det befintliga beståndet av flerbostadshus och lokaler. Statistiken utgör underlag för bland annat energibalanserna, nationalräkenskaperna och rapportering till Eurostat. Båda undersökningarna har genomförts sedan 1977. Statistiken för detta år är framtagen av Statisticon på uppdrag av Energimyndigheten.

Mer om statistiken finns att läsa i publikationerna Energistatistik för flerbostadshus och Energistatistik för lokaler.

Flerbostadshus

Urvalet i undersökningen för flerbostadshus är cirka 7 000 objekt. Svarsfrekvensen var 68 procent. Populationen avgränsas till hyreshusenheter, bostäder och lokaler. Byggnaden ska ha färdigställts senast 2014 och ska innehålla minst tre bostadslägenheter. Lokalfastigheter och jordbruksfastigheter ingår inte populationen.

Lokaler

Urvalet i undersökningen för lokaler är cirka 10 000 objekt. Svarsfrekvensen var 64 procent. Populationen innefattar bland annat hotell och restauranger, hyreshus med huvudsakligen lokaler, vårdbyggnader, bad-, sport- och idrottsanläggningar samt skolor. Dessutom ska byggnaden ha färdigställts senast 2014. Industri- och jordbruksfastigheter ingår inte i populationen.

I det övre cirkeldiagrammet visar vi energianvändningen i flerbostadshus och i det nedre energianvändningen i lokaler.

Energianvändning i flerbostadshus

Energianvändning i lokaler