Ny samlingspublikation: energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2014

Nu kan du få en sammanställning över energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i småhus, flerbostadshus och lokaler för år 2014. Samlingspublikationen finns att beställa eller ladda ner till din dator.

Den totala energianvändningen för småhus, flerbostadshus och lokaler uppgick under 2014 till drygt 76 TWh. Det är en minskning med 4 TWh jämfört med året innan.

I publikationen kan man även läsa att:

• den köpta energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i bostäder och lokaler har minskat med 13 TWh på tio år, från 89 TWh 2004 till 76 TWh 2014.

• oljeanvändningen för uppvärmning i bostäder och lokaler har minskat drastiskt. På tio år har den minskat med 90 procent, från 13 TWh till 1,3 TWh.

• fjärrvärme fortfarande dominerar uppvärmningen av flerbostadshus och lokaler. 80 procent av flerbostadshusens uppvärmda area värmdes upp av enbart fjärrvärme år 2014. Motsvarande siffra för lokaler var 74 procent.

• det finns drygt 1,1 miljoner värmepumpar installerade i småhus, flerbostadshus och lokaler.

Samlingspublikationen hittar du via länken till höger. Där hittar du även de tre delundersökningarna och våra pressmeddelanden om undersökningarna.

Om statistiken

Samlingspublikationen är en sammanfattning av tre delundersökningar om energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i småhus, flerbostadshus och lokaler. Dessa publiceras var för sig. Det sker vissa justeringar av resultaten från de tre delundersökningarna. Resultaten som redovisas i denna publikation kan alltså skilja sig något från de som redovisas i de tre delundersökningarna. De justeringar som görs beskrivs i rapporten.