91 miljoner extra till Sveriges solcellssatsare

Energimyndigheten har fördelat ytterligare 91 miljoner kronor till det statliga stödet för installation av solceller. Länen med störst ansökningstryck får också störst pott. Allra mest får Västra Götaland, följt av Skåne och Stockholm.

Intresset för att sätta upp solceller har under senare år varit stort i alla Sveriges län. Många har sökt stödet och väntar på besked från länsstyrelsen.

Fördelning av stödet är baserat på sökt stöd i respektive län. Län med högst ansökningstryck får alltså mer pengar att fördela. Men fördelningen kommer bara kunna räcka till en del av de som redan har ansökt om stöd. De pengar som Energimyndigheten delar ut i år kommer att kunna användas av länsstyrelsen för att bevilja fler av de ansökningar som redan står på kö. I år har nu 316 miljoner kronor fördelats och totalt har 885,5 miljoner kronor fördelats mellan länen.

Ett alternativ till solcellsstödet kan vara att använda ROT-avdrag vid installation av solceller. ROT-avdrag gäller för arbetskostnaden och det är möjligt att göra avdrag upp till 30 procent av arbetskostnaden. ROT-avdraget och solcellsstödet går inte att kombinera.

Fakta om stödet till solceller

Stödet riktar sig till både företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Stödet gäller alla typer av nätanslutna solcellssystem. Stödnivån är från och med 1 januari 2015 maximalt 30 procent av investeringskostnaden för företag och 20 procent för övriga. Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2019. Ansökan om stödet görs hos länsstyrelsen.

Så fördelar sig solcellsstödet – län för län

Län Belopp
Blekinge län 3 384 383 kr
Dalarnas län 1 504 409 kr
Gotlands län 802 753 kr
Gävleborgs län 251 003 kr
Hallands län 5 398 351 kr
Jämtlands län 3 276 477 kr
Jönköpings län 3 899 332 kr
Kalmar län 2 188 141 kr
Kronobergs län 2 313 570 kr
Norrbottens län 1 443 067 kr
Skåne län 10 844 371 kr
Stockholms län 10 391 814 kr
Södermanlands län 5 393 099 kr
Uppsala län 4 016 356 kr
Värmlands län 1 247 259 kr
Västerbottens län 715 828 kr
Västernorrlands län 1 088 620 kr
Västmanlands län 1 126 818 kr
Västra Götalands län 22 170 936 kr
Örebro län 2 968 955 kr
Östergötlands län 6 574 458 kr
Totalsumma

91 000 000 kr