Alternativa drivmedel på frammarsch

Både bensin och diesel har sedan flera år tillbaka innehållit en viss mängd biodrivmedel vilket bidrar till minskad klimatpåverkan. Dessutom ökar användningen av helt förnybara drivmedel. Detta är ett sätt att kraftigt reducera klimatutsläppen från transporter.

Energimyndigheten har publicerat rapporten "Drivmedel och biobränslen 2015", som innehåller en mängd fakta om användningen av olika typer av drivmedel i Sverige.

I bensin och diesel sker en inblandning av biodrivmedel. Inblandningen av etanol i bensin uppgår till cirka 5 volymprocent och har inte ändrats under åren 2011–2015. Inblandningen i diesel har däremot ökat och uppgår år 2015 till 17 volymprocent.

FAME är det drivmedel som ökat mest och är det tredje mest använda drivmedlet i Sverige efter bensin och diesel. FAME är ett 100-procentigt biodrivmedel. Inte långt efter kommer fordonsgas som också har fortsatt att öka. HVO, som är en syntetisk diesel gjord på förnybara råvaror, har också introducerats och gjort en kraftig ökning under 2015. De etanolbaserade alternativa drivmedlen E85 och ED95 minskar dock i användning.

Fordonet påverkar

Det är dock inte bara drivmedlet i sig som avgör klimatpåverkan, även fordonets energieffektivitet har stor betydelse. Därför har vi med hjälp av statistik om genomsnittlig bränsleförbrukning i respektive fordon beräknat hur stora utsläpp 2015 års drivmedel har gett upphov till per körda kilometer.

* Elbilens klimatpåverkan har här beräknats utifrån en nordisk elmix med emissionsfaktorn 125,5 g CO2e/kWh.

Mindre andel svenska råvaror

Samtidigt som mängden biodrivmedel som används fortsätter att öka är den mängd som produceras av svenska råvaror konstant. Det innebär att beroendet av importerade biodrivmedel och råvaror har ökat