Certifierade energikartläggare klara

Nu finns det energikartläggare som har certifierats inom ramen för energikartläggningslagen. Certifieringen säkerställer att energikartläggaren har den kompetens som krävs för att genomföra energikartläggningar enligt lagstiftningen.

Enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år. Energikartläggningen ska genomföras av en certifierad energikartläggare eller inom ett certifierat energi- eller miljöledningssystem. För att certifieras som energikartläggare krävs särskilda kompetenskrav enligt Energimyndighetens föreskrifter.

Nu har ett certifieringsorgan, Kiwa Sverige AB, blivit ackrediterat av Swedac för att kunna certifiera personer utifrån kompetenskraven. Hittills har ett hundratal energikartläggare visat att de uppfyller kompetenskraven. Dessa personer har därmed rätt att genomföra energikartläggningar enligt lagstiftningen.

–  Med så många certifierade energikartläggare klara kan arbetet med energikartläggningar hos de berörda företagen ta ordentlig fart, säger Anders Pousette, ansvarig för implementeringen av lagstiftningen.

Den certifierade energikartläggarens roll är att leda arbetet med energikartläggningen där planering, koordinering, genomförande, dokumentering och rapportering ingår.

Genom certifieringen säkerställs att de energikartläggningar som genomförs håller hög kvalité som gör att företagen kan identifiera och genomföra lönsamma åtgärder för energieffektivisering.

Här hittar du mer information och en lista på certifierade energikartläggare