Dags att lyfta kunskapen om lågenergibyggande till nästa nivå

I framtiden ska alla nya byggnader vara betydligt mer energieffektiva än idag. Det ställer nya krav på byggbranschens kompetens inom lågenergibyggande. Energimyndigheten gör därför en stor kunskapssatsning som ska lyfta kompetensen till nästa nivå, bland annat med webbutbildningen Energilyftet.

År 2019 ska alla nya offentliga byggnader vara lågenergibyggnader och 2021 ska alla nya byggnader vara det. Nivåerna för energihushållning i Boverkets byggregler (BBR) kommer att skärpas vilket påverkar både nybyggnad och renovering. Energimyndigheten ska därför inom ramen för uppdraget Nära-nollenergibyggnader genomföra kunskapssatsningar för flera målgrupper för att höja grundkompetensen inom lågenergibyggande.

 

– Vi står för en intressant utveckling som innebär att vi måste bygga våra bostäder och lokaler på nya sätt. Det här kommer att ske över hela Europa och det kommer att krävas stor yrkeskompetens för att klara det, säger Anita Aspegren avdelningschef för Energieffektivisering på Energimyndigheten.

 

Medvetenhet och förståelse viktigt för alla yrkesgrupper

Alla i byggbranschen måste bli medvetna om de krav som ställs på byggnaders energiprestanda och få förståelse för hur deras arbete påverkar slutresultatet. Energimyndighetens webbutbildning Energilyftet har tagits fram just för att beställare, arkitekter, ingenjörer, byggprojektledare, förvaltare och drifttekniker ska få en helhetssyn över byggprocessen kopplat till lågenergibyggande, både när det gäller nyproduktion och renovering. I utbildningen förmedlas hur energifrågan kan lyftas in i den ordinarie byggprocessen.

– Med Energilyftet vill vi uppmuntra en generell kunskapshöjning inom lågenergibyggande i byggbranschen och motivera till ytterligare vidareutbildning och fördjupning av kunskap hos andra aktörer, säger Carin Råberger, samordnare för Energilyftet på Energimyndigheten.

Energilyftet görs i flera steg

Energilyftet, som är helt kostnadsfri för deltagarna, är en utbildning i flera steg. Det första steget är ett lärarlett seminarium som pågår en halvdag. Där träffas olika yrkesgrupper och delar erfarenheter och diskuterar lågenergibyggande. I samband med seminariet erbjuds ett studiebesök vid en lågenergibyggnad på aktuell ort. Därefter tar en webbaserad utbildning vid som tar mellan 8 – 24 timmar att genomföra beroende på förkunskaper. Webbutbildningen kan göras stegvis, då den är uppdelad i block om 20-40 minuter. Det erbjuds också tillfälle att ställa frågor till ämnesexperter via ett webbinarium och en helpdesk. När deltagarna genomfört utbildningen och svarat rätt på ett antal frågor för respektive block, kan ett personligt kursintyg skrivas ut.

Seminarierna genomförs i samarbete med de regionala energikontoren och startar den 31 mars och pågår under 2016. Det går redan nu att anmäla sig till på www.energimyndigheten.se/energilyftet

Utbildningarna i NNE-satsningen

Utbildningarna riktar sig till en rad olika målgrupper:

  • Energilyftet – för beställare, arkitekter, ingenjörer, byggprojektledare, förvaltare och drifttekniker.
  • Beställarkompetens – för byggherrar, fastighetsägare och förvaltare
  • Nya glasögon – för gymnasielärare på byggprogrammen
  • Energibyggare – för byggnadsarbetare, installatörer, arbetsledare och platschefer

Utbildningarna är hel- eller delfinansierade av Energimyndigheten och framtagna av eller i samverkan med branschen.

Kontaktperson

Carin Råberger,
samordnare för Energilyftet på Energimyndigheten,  016-544 2172